Alle planlagte ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Grimstad

Utvidelse av barnebolig i Grimstad kommune
Fra budsjett 2023-2026. Trollsvingen 21 og 23.
Rehabilitering av bofellesskap i Grimstad
Prosjekt fra budsjett og økonomiplan 2022-2025.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.