Alle planlagte ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg i Evje og Hornnes

Driftskontrakt for vinterdrift for brøyting, snø-/isrydding og strøing på vegstrekninger i Setesdal 2023-2028
Oppdraget omfatter vinterdrift så som brøyting, snø-/isrydding og strøing på følgende 2 vegstrekninger: -Fv. 42 Vest Kryss Rv 9 Hornes - Sveindal. -Fv.. 42 Vest Kjetså - Kryss Rv.9
Driftskontrakt for vinterdrift for brøyting, snø-/isrydding og strøing på fylkesveger i Setesdal 2023-2028
Oppdraget omfatter vinterdrift så som brøyting, snø-/isrydding og strøing på: Fv. 3778 Senum - Storestraumen. Fv. 3780 Senum - Byglandsfjord. Fv. 3800 Hovstad Fv. 3802 Jordalsbø Kv. 1016 Dale Kv. 1016 Frøyrak (Kun strøtiltak) Kv. 1048 Nesmoen
Driftskontrakt for driftsoppgaver og mindre vedlikeholdsoppgaver på vegnett i nedre del av området 4211 Setesdal, sør for Byglandsfjord 2023-2028
I kontrakten inngår også vinterdrift som brøyting, snø-/isrydding og strøing med sand og salt FV. 42 Øst Vegusdal - Evje.
Driftskontrakt for vinterdrift for brøyting, snø-/isrydding og strøing på fylkesveger i Setesdal 2023-2028
Oppdraget omfatter vinterdrift så som brøyting, snø-/isrydding og strøing på: Fv. 3808 Dale sør-Kallefoss Fv. 3810 Steinsland Fv. 3818 Homme Fv. 3820 Fortau Valle sentrum Fv. 3820 GS-veg Valle Fv. 3820 GS-veg Valle - Tveitebøvegen Kv 1014 Løyland - Røysland Kv. 1038 Berg Kv. 1039 Bø Kv. 1041 Brottveit Kv. 1100 Kallefoss- Løyland Kv. 1101 Berg
Driftskontrakt for vinterdrift for brøyting, snø-/isrydding og strøing på fylkesveger i Setesdal 2023-2028
Oppdraget omfatter vinterdrift så som brøyting, snø-/isrydding og strøing på: Fv. 3770 Ærtveit Fv. 403 GS-veg Skaiå Fv. 405 GS-veg Vatnestraum Fv. 3784 GS-veg Kattefoss Kv. 1031 Bakkemyra Kv. 1032 Møllebakken

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.