Alle kommende byggeprosjekter i Time

Nybygg av boligfelt i Time kommune
Tomtens areal er på ca. 12.700 m2 hvor det skal etableres 178 boenheter. Disse er fordelt på: 57 leiligheter i 3-4 etasjer med heis, 36 leiligheter i flermannsboliger, 19 kjedede eneboliger og 66 rekkehus. I tillegg skal det etableres 3 parkeringshus på 2-3 etasjer.
Utbygging av omsorgssenter i Time kommune
Fra investeringsbudsjett 2021-2024.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.