Alle kommende byggeprosjekter i Sola

Nybygg av flerbolighus i Sola
Antatt byggestart og kostnad av redaksjonen.
Nybygg av vindkraftverk i Sola
Tidlig prosjekt. 3 store vindmøller for produksjon av strøm, varmt vann og hydrogen. Service- og kontrollbygg 120-200 m2. Varmepumpeenhet, bestående av sjøvannspumpe, kompressor og kondensator. Prosjektet ses i sammenheng med planer om LNG-anlegg i samme område. Spillvarmen derfra ønskes benyttet till dette prosjektet. Konsesjon er ikke søkt.
Nybygg av leiligheter i Sola
BBB12: 30 leiligheter, BBB13 4 leiligheter, BBB14 6 leiligheter. Felles parkeringskjeller under BBB12.
Ny sykkelveg med fortau i Åsenvegen i Sola
Ca 1700 m. Fra bymiljøpakken 2021-2024.
Etablering av gang-og sykkelvei fra kryss med Ølberg Havneveg til parkeringsplass på Hellestøhavni Sola kommune
Planlegging av g/s veg fra kryss med Ølberg Havneveg til parkeringsplass på Hellestø. Kommunalteknikk vil samtidig sanere gammel vannledning og tilrettelegge for trykkavløpsledning for spillvann langs deler av denne veien. Dette for å kunne få synergi ved å gjøre det samtidig med at g/s veien bygges.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.