Alle kommende byggeprosjekter i Sortland

Overbygg og fangvoll på Fylkesveg 822 Fiskfjord i Sortland
Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype snø, stein. Skredfaktor middels. 2003m.
Nybygg av næring og boliger på Sortland
Godkjent detaljregulering. Sortland Torg.
Nybygg av leiligheter og butikk i Sortland
Butikk/næring på 190 m2.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.