Alle kommende byggeprosjekter i Rana

Skredsikring på E6 Ågflåget
I Handlingsplan 2018-2023 med planlagt utført i 2023.
Utlagt veg kombinert med lav fangvoll på E6 i Rana
Høy skredfaktor. 290m lengde. Skredtype, stein.
Rassikring på Fv 7366 Hundflåget i Rana
Byggetips. Skredsikringsbehov for Region nord 2018-2029. Skredtype is. Skredfaktor middels. 100m.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.