Alle kommende byggeprosjekter i Hemnes

Nybygg av kontor og forretning på Bjerka i Hemnes
Eksisterende molo må fylles inn.
Nybygg av eneboliger på Bjerka i Hemnes
5 byggeklare boligtomter.
Magasin og bytte av stikkrenne og etablering av overløp på E6 u Hemnes
Skredfaktorkategori middels. 150m lengde. Skredtype, sørpe.
Etablering av fangdam og kulvert på E6 i Hemnes
Skredfaktorkategori middels. 1109m lengde. Skredtype, sørpe.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vi vil gi deg en smakebit på hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.