Alle kommende byggeprosjekter i Gulen

Nybygg av vindkraftverk i Gulen
39 turbiner, 30-40 kvm vei.
Ny bru på Fv 7 Gygregjølet i Gulen
Prioriteringsnivå høy i skredsikringsplan. Skredtype tørrsnø, bløtsnø/sørpeskred. 100m.
Nybygg av eneboliger i Byrknes
12 tomter. Tomt 5, 7 og 11 er reserverte.
Nybygg av eneboliger i Dalsøyra
7 tomter gjennstår for salg tomt:5, 10, 13-15, 17 og 20. Det er 3 reserverte tomter: tomt 1, 2 og 9.
Nybygg av eneboliger i Eidsbotn, Gulen
6 tomter for salg. Tomt: 5-8, 10 og 15.
Nybygg av eneboliger i Eivindvik
3 ledige tomter, tomt: 23, 30 og 51.
Nybygg av enebolig i Brekke
1 tomt for salg.
Stikkrenne/bru på Fv 3 Ytreskreda i Gulen
Byggetips. Lavt prioritert i rassikringsplan. Stype skred: sørpeskred/flomskred. 100 m. Kostnad og start er ikke beregnet.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.