Alle kommende byggeprosjekter i Aurland

Nybygg av forretningsbygg, hotell mm, Aurlandsvangen
Langs kaiområdet frå Odden og i retning Skinnarviki.
Nybygg av eneboliger på Aurland
22 tomter gjenstår.
Overbygg på Fv 50 Aurdalsvatn i Aurdal
Byggetips. Lavt prioritert i rassikringsplan. Stype skred: tørrsnø. 50m. Kostnad og start er ikke beregnet.
Rassikring på Fv 5626 Langasete i Aurland
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest.
Rassikring på Fv 5623 Tånedn i Aurland
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest.
Rassikring på Fv 5626 Tverrelvi i Aurland
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest.
Rassikring på Fv 50 Rundehovden i Aurland
Middels prioritert i rassikringsplan Region vest.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.