Alle kommende byggeprosjekter i Hamar

Nybygg av datasenter i Hamar
Området er 360.000 m2
Etablering av boligområde i Hamar
Grunneier: Trine Øynes og Finn Øynes. ca 4,5 mål.
Forberedende arbeider for ERTMS i Norge, Dovrebanen
- Føringsveier for kabler på stasjoner, sidespor, planoverganger, blokkposter og rasvarsling - Fundament for nye tekniske hus - Strømforsyning for nye installasjoner, inkludert reservestrøm
Nybygg av boliger i Hamar
Maks BRA per tomt: 300 m2
Opparbeidelse av teknisk infrastruktur i forbindelse med bygging av boliger i Hamar kommune
Bygging av vei-, elektro-, vann- og avløpsanlegg for Gåsbuveien, Krokstien og Imerslundsmarka med tilhørende avkjørsler/kryss, pumpeledning, offentlig lekeareal samt gangbru over Gåsbuveien.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.