Alle kommende byggeprosjekter i Innlandet fylke

Alvdal (5)
Dovre (3)
Eidskog (6)
Elverum (4)
Engerdal (4)
Etnedal (0)
Folldal (8)
Gausdal (2)
Gjøvik (23)
Gran (11)
Grue (6)
Hamar (20)
Lesja (6)
Lom (11)
Løten (0)
Nord-Fron (4)
Nord-Odal (10)
Os (4)
Rendalen (12)
Ringebu (40)
Ringsaker (29)
Sel (9)
Skjåk (3)
Stange (10)
Sør-Fron (1)
Sør-Odal (5)
Tolga (6)
Trysil (29)
Tynset (12)
Vang (2)
Vågå (2)
Åmot (18)
Åsnes (11)
Øyer (14)
Nybygg av handelssentrum Åker E6 i Ringsaker, etappe 3 mfl
Områderegulert areal. 90 dekar. Minimum: 135.000 m2 Plasskrevende handel.
Nybygg av næringsbygg i Granli
Totalt ca 1000 dekar tomt.
Etablering av to 132 kV kraftledninger fra Åbjøra- Gjøvik
Planene berører seks kommuner, herunder Nord-Aurdal, Sør-Aurdal, Etnedal, Nordre Land, Søndre Land og Gjøvik. Utredning er utført av Norconsult.
Nybygg av vannforsyning i Gjøvik
Prosjektet omfatter: sjøledning PE Ø630 Redalen-Biri, landtak med råvannspumpestasjon, råvannsinntaksledning i Mjøsa, samt nytt vannbehandlingsanlegg på Biri
Nybygg av hytteområde i Robøle
200 tomter gjenstår.
Nybygg av hytter i Åsnes
250. Privat grunneier.
Nybygg av industriområde i Kirkenær
235 daa. Byggeklare tomter.
Nybygg av datasenter i Rendalen
Området er 1.500.000 m2.
Nybygg av næringsområde i Magnor
200 daa. Flate tomter.
Fornyelse til 420 kV ledning mellom Lillehammer og Oslo
En ny 420 kV ledning fra Fåberg inn til Oslo vil erstatte de to 300 kV ledningene som går på vestsiden av Mjøsa i dag, Ulven-Fåberg og Røykås-Fåberg. Ledningen fra Ulven til Fåberg er fra 1953 og nærmer seg slutten av levetiden sin. Det er også tidvis flaskehalser i denne delen av nettet i dag. Vi vil derfor starte planleggingen av en ny forbindelse fra Fåberg inn mot Oslo tidlig i perioden. Å bygge en ny ledning i samme trase som dagens krever utkobling av den eksisterende ledningen. Mye av byggingen her kan med fordel legges til vinteren, når det er liten overføring sørover fra Lillehammer.
Nybygg av datasenter i Hamar
Området er 360.000 m2
Nybygg av datasenter i Tynset
Området er 1.000.000 m2.
Nybygg av datasenter i Grue
Området er 200.000 m2.
Nybygg av datasenter i Sør-Odal
Området er 40.000 m2.
Nybygg av datasenter i Elverum
Området er 200.000 m2.
Nybygg av boliger i Moelv
90 daa. 100-150 enheter.
Nybygg av studenthybel og p-hus/parkeringskjeller i Gjøvik
Kombinert soverom og oppholdsrom med kjøkkenkrok og bad. 7-9 etasjert. 400-500 leiligheter.
Nybygg av bolig- og næringsområde i Fagernes sentrum
Formålet med reguleringen er å utvikle boligbebyggelse og næring på deler av arealet som tidligere var jernbaneområdet. Foreløpig planområde omfatter hele/deler av eiendommene gnr./bnr. 25/5, 25/121, 25/75, 25/265, 25/278, 25/279, 25/288 m.fl, og ligger mellom Jernbanevegen og E16, fra Skiferplassen og sørøstover til innkjøringen mot Fagernes ved Shell.
Nybygg av næringspark i Dokka
Tomtestørrelse: 18.727 m2. Området er regulert for industri og storvarhandel.
Nybygg av næringsområde i Kongsvinger
Ledige tomter ca 150 daa.
Nybygg av næringsbygg i Moelv
Tema Eiendom AS og Strand Unikorn AS har inngått en samarbeidsavtale om utvikling av et 22 mål stort område mellom Strand Unikort sitt anlegg og E6 på sør-vestlig side av Moelva. Utformingen av området samt fremdrift og regulering, er avhengig av Nye Veier sitt forstående reguleringsarbeid knyttet til E6 og ny Mjøsbru.
Nybygg av næring i Lillehammer
Tomtestørrelse: 10.000 m2
Etablering av boligområde i Hamar
Grunneier: Trine Øynes og Finn Øynes. ca 4,5 mål.
Nybygg av eneboliger, to- og firemannsboliger i Eidskog, del 2
Ca 60 enheter gjenstår. Totalt skal det bygges 100 boenheter på boligfeltet.
Nybygg av boliger i Moelv
58 daa. 50-60 enheter
Nybygg av boligområde på Nes
12 eneboligtomter, ca 1000 m2. I midten og på Nordsiden av feltet er det større tomter som er tiltenkt to- og flermannsboliger. Disse er på 1,5, 2,0 og 3,6 daa.
Nybygg av industribygg i Fluberg
5 tomter på ca 2000-3000 kvm per stykke. To av dem er idag byggeklara tomter.
Nybygg av hytte i Renåtangen, Bergset
50 tomter totalt. 3 tomter er solgt til selvbyggere, 47 tomter gjenstår.
Nybygg av næring i Brumunddal
VVA er utført. Etappevis utbygging. Område ved Globus. Totalt ca 7 daa.
Nybygg av boligfelt i Øystre Slidre kommune
31 tomter for eneboligbebyggelse og 2 tomter for leilighetsbygg/rekkehus.
Nybygg av næringsbygg i Biri
Tomtestørrelse: 9.000 m2
Nybygg av forretningsbygg i Nydal
Lokalisering øst for boligområdet Nermarka, nord for E6.
Nybygg av eneboliger i Ringsaker
48 daa. 40 eneboligtomter.
Nybygg av boliger i Stange, B8 og B9
Totalt skal det bygges 300 boenheter i området. Prosjektet utføres i flere byggetrinn.
Nybygg av boligområde i Rena, Åmot kommune
Byggeklare tomter. Åmot kommune har 20 boligtomter til eneboliger og 4 tomter til konstituert småhusbebyggelse (større tomter til f.eks. tomannsboliger) til salgs på Lappstufeltet. Tomter for salg: Tomt nr. 1 - Gnr 10 / Bnr 120 - 1107 m2 , Tomt nr. 2 - Gnr 10 / Bnr 119 - 1077 m2 , Tomt nr. 3 - Gnr 10 / Bnr 118 - 1042 m2 , Tomt nr. 4 - Gnr 10 / Bnr 108 - 986 m2, Tomt nr. 5 - Gnr 10 / Bnr 117 - 1571 m2, Tomt nr. 6 - Gnr 10 / Bnr 80 - 1016 m2, Tomt nr. 7 - Gnr 10 / Bnr 116 - 1521 m2, Tomt nr. 8 - Gnr 10 / Bnr 134 - 1215 m2, Tomt nr. 9 - Gnr 10 / Bnr 74 - 1129 m2, Tomt nr. 10 - Gnr 10 / Bnr 71 - 1010 m2, Tomt nr. 11 - Gnr 10 / Bnr 129 - 1050 m2, Tomt nr. 12 - Gnr 10 / Bnr 130 - 1107 m2, Tomt nr. 13 - Gnr 10 / Bnr 90 - 938 m2, Tomt nr. 14 - Gnr 10 / Bnr 132 - 1164 m2, Tomt nr. 15 - Gnr 10 / Bnr 133 - 916 m2, Tomt nr. 16 - Gnr 10 / Bnr 121 - 1064 m2, Tomt nr. 17 - Gnr 10 / Bnr 122 - 963 m2, Tomt nr. 18 - Gnr 10 / Bnr 123 - 1172 m2, Tomt nr. 19 - Gnr 10 / Bnr 124 - 1086 m2, Tomt nr. 20 - Gnr 10 / Bnr 125 - 2021 m2, Tomt nr. 21 - Gnr 10 / Bnr 127 - 2593 m2, Tomt nr. 22 - Gnr 10 / Bnr 126 - 2031 m2, Tomt nr. 23 - Gnr 10 / Bnr 128 - 1764 m2, Tomt nr. 24 - Gnr 10 / Bnr 68 - 919 m2.
Utvidelse av industriområde på Sagstua
Totale tomtearealet i trinn 1 er 35.000 m2. Ca. 6 industritomter.
Nybygg av industriområde i Fluberg
8 tomter skal selges.
Nybygg av næring i Hunndalen
VVA er utført. Ca. 2 daa. Ca 2000 m2.
Nybygg av hytteområde inkl. infrastruktur ved Tolga
Ca 100 hytter fordelt på 5 områder.
Utvidelse av industriområde i Sagstua
20-30 mål. Totale tomtearealet i trinn 1 er 35.000 m2. Ca. 5 industritomter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.