Alle kommende byggeprosjekter i Kvinesdal

Utvikling av industriområde i Kvinesdal
Ca 10 dekar stort område.
Nybygg av flerbolighus, infrastruktur og tilrettelegging av vei i Feda
Området skal utvikles med flerbolighus og næringsbygg. Se prosjekt Feda brygge og Feda næring.
Nybygg av eneboliger i Kvinesdal
Tomter for salg: Tomt nr 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17 og 18.
Nybygg av eneboliger i Kvinesdal
Tomter for salg: Tomt nr 6, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 18, 19, 24 og 26.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.