Planlagte ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc i Nordland fylke

Alstahaug (0)
Andøy (1)
Beiarn (1)
Bindal (0)
Bodø (1)
Brønnøy (3)
(0)
Dønna (1)
Evenes (1)
Fauske (0)
Flakstad (0)
Grane (7)
Hadsel (1)
Hamarøy (0)
Hemnes (11)
Herøy (0)
Leirfjord (1)
Lurøy (0)
Lødingen (0)
Meløy (3)
Moskenes (0)
Narvik (24)
Nesna (0)
Rana (1)
Rødøy (0)
Røst (0)
Saltdal (0)
Sortland (1)
Steigen (5)
Sømna (2)
Sørfold (2)
Træna (0)
Værøy (0)
Vefsn (2)
Vega (0)
Vevelstad (0)
Vågan (2)
Øksnes (1)
Utvidelse av dagsenter for nye omsorgsenheter i Leknes
Dagsenter inngår som del av prosjekt Omsorgsboliger. Dagens dagsenter har lav kapasitet og vil ikke kunne ivareta nye brukere. Det vil derfor bli nødvendig med en utvidelse.
Renovering alt nybygg av kirke i Grane
Fra økonomiplan 2022-2025.
Oppgradering og utskifting av dører og vinduer i sykehjem i Vestvågøy
Oppgradering og utskiftning av dører og vinduer i hele bygget.
Tilbygg av driftsavdeling i Øksnes kommune
Dagens bygg for driftsavdelingen tilfredsstiller ikke kravene ved at det ikke er egne garderober og toaletter for kvinner. Videre er det behov for flere kontorer, samt lager til rør, rørdeler, grus og asfalt.
Renovering og ombygg av kontorfløy ved sykehjem i Leirfjord kommune
Lokalene er i dag innredet som leiligheter for pleietrengende og skal bygges om til kontorlokaler for kommunens hjemmesykepleie og psykisk helsevern. De nye lokalene skal inneholde kontorer, toaletter, møterom, personalrom og kjøkken. Prosjektet inkluderer renovering og ombygging av garderober i underetasje samt etablering av nytt inngangsparti.
Oppgradering av ventilasjon mm for kommunehus i Dønna
Fra økonomiplan 2022-2025. Ventilasjon, branntekniske mangler, adgangskontroll og kontorer teknisk /landbruk.
Tilbygg av personalbase ved omsorgsboliger i Vefsn kommune
Tilbygg av personalbase i tilknytning til 4 omsorgsboliger i Bakkegata 16 i Mosjøen. Personalbasen skal være tilrettelagt for 4 ansatte og inneholde garderobefunksjoner, kontor, og fellesrom/personalrom samt en utebod. Det skal opparbeides utearealer og parkering i tilknytning til prosjektet.
Utvikling av tidligere barnehagebygg for fremtidig bruk i Narvik kommune
Endring av barnehagestruktur. Fjerning av 6 og etablering av 2 nye barnehager i Ballangen og Narvik sentrum.
Utvikling av tidligere barnehagebygg for fremtidig bruk i Narvik kommune
Endring av barnehagestruktur. Fjerning av 6 og etablering av 2 nye barnehager i Ballangen og Narvik sentrum.
Utvikling av tidligere barnehagebygg for fremtidig bruk i Narvik kommune
Endring av barnehagestruktur. Fjerning av 6 og etablering av 2 nye barnehager i Ballangen og Narvik sentrum.
Utvikling av tidligere barnehagebygg for fremtidig bruk i Narvik kommune
Endring av barnehagestruktur. Fjerning av 6 og etablering av 2 nye barnehager i Ballangen og Narvik sentrum.
Utvikling av tidligere barnehagebygg for fremtidig bruk i Narvik kommune
Endring av barnehagestruktur. Fjerning av 6 og etablering av 2 nye barnehager i Ballangen og Narvik sentrum.
Utvikling av tidligere barnehagebygg for fremtidig bruk i Narvik kommune
Endring av barnehagestruktur. Fjerning av 6 og etablering av 2 nye barnehager i Ballangen og Narvik sentrum.
Skifte av varmeanlegg i sykehjem i Vestvågøy
Overgang til varmepumpe fra oljefyring.
Oppgradering av uteområder ved skoler i Gildeskål
Fra investeringsbudsjett 2022-2025.
Rehabilitering av basseng i skole i Trofors
Det er behov for reinvestering i svømmebassenget med betongarbeider, membran og fliser.
Oppgradering av barnehage i Narvik
Oppgradering ved at nødvendig vedlikeholdsetterslep utføres i Rallar’n barnehage.
Oppgradering av barnehage i Narvik
Oppgradering ved at nødvendig vedlikeholdsetterslep utføres i Skistua barnehage.
Oppgradering av fyranlegg ved skole i Sømna
Utfasing av fossilt brensel og etablering av ny luft/vann varmeforsyning, samt spisslast av bio brensel.
Renovering av basseng og garderober i samfunnshus i Brønnøy
Omfattende og akutt behov over år for renovering av selve bassengarealet grunnet lekkasjer og konstruksjonsskader. I tillegg akutt behov for renovering svømmegarderober for å tilfredsstille krav til forskriftsmessige lokaler.
Oppgradering av fasade på skole i Hemnes
Oppgradering til dagens krav. Veggen skal påkostes, energigraden skal forbedres. Bærekonstruksjonen skal bevares.
Oppgradering av varmeanlegg i skole i Bøstad
Oppgradering av varmeanlegg. Installasjon av varmepumpe.
Oppgradering av varmeanlegg i skole i Leknes
Oppgradering av varmeanlegg. Installasjon av varmepumpe.
Renovering basseng ved skole i Brønnøy
Omfattende og akutt behov over år for renovering av selve bassengarealet grunnet lekkasjer og konstruksjonsskader.
Brannteknisk oppgradering av skole i Leknes
Brannteknisk oppgradering; branntetting, branncelleskiller mm.
Renovering av idrettshall i Leknes
Etterisolering av yttervegger. Utskifting av ventilasjons aggregat for hall. Renovering av sanitæranlegg, utskifting av lysarmaturer.
Salg alt. riving av sykehjem i Trofors
Gamle Grane Sykehjem (forsøkes først solgt, hvis ikke salgbart saneres bygget)
Nytt låsesystem ved skole i Hemnes
Oppgradere låsesystem til elektroniske løsninger.
Ombygg av tak på skole i Steigen
Skifte fra skifertak.
Kledning av fasade på skole i Meløy
Veggen er mot vest og har behov for renovering. Her er planen platekledning i samme farge og form som øvrige vegger fra tidligere prosjekt.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.