Planlagte ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc i Nordland fylke

Alstahaug (1)
Andøy (1)
Beiarn (1)
Bindal (0)
Bodø (1)
Brønnøy (3)
(0)
Dønna (2)
Evenes (0)
Fauske (0)
Flakstad (1)
Grane (7)
Hadsel (2)
Hamarøy (0)
Hemnes (11)
Herøy (0)
Leirfjord (0)
Lurøy (0)
Lødingen (0)
Meløy (3)
Moskenes (0)
Narvik (17)
Nesna (1)
Rana (3)
Rødøy (1)
Røst (0)
Saltdal (4)
Sortland (0)
Steigen (6)
Sømna (3)
Sørfold (1)
Træna (0)
Værøy (2)
Vefsn (3)
Vega (0)
Vevelstad (0)
Vågan (12)
Øksnes (0)
Utvidelse av dagsenter for nye omsorgsenheter i Leknes
Dagsenter inngår som del av prosjekt Omsorgsboliger. Dagens dagsenter har lav kapasitet og vil ikke kunne ivareta nye brukere. Det vil derfor bli nødvendig med en utvidelse.
Renovering av idrettshall i Leknes
Anbefales at arbeidene sees i sammenheng med prosjekt Folkebadet. Spillemidler stiller i en viss grad krav til kontinuitet/sammenheng i arbeidet.
Renovering alt nybygg av kirke i Grane
Fra økonomiplan 2022-2025.
Oppgradering av barneskole i Rana kommune
Felles utlysning for Lyngheim barneskole, Skonseng barneskole og Storforshei 1-10 skole.
Oppgradering av barne- og ungdomsskole i Rana kommune
Felles utlysning for Lyngheim barneskole, Skonseng barneskole og Storforshei 1-10 skole.
Oppgradering av barneskole i Rana kommune
Felles utlysning for Lyngheim barneskole, Skonseng barneskole og Storforshei 1-10 skole.
Renovering og ombygg av kontorfløy ved sykehjem i Leirfjord kommune
Lokalene er i dag innredet som leiligheter for pleietrengende og skal bygges om til kontorlokaler for kommunens hjemmesykepleie og psykisk helsevern. De nye lokalene skal inneholde kontorer, toaletter, møterom, personalrom og kjøkken. Prosjektet inkluderer renovering og ombygging av garderober i underetasje samt etablering av nytt inngangsparti.
Elinstallasjoner i rådhuset i Leknes
Ny hovedtavle, nye etasjefordelere, ny UPS, nytt nødstrømsaggregat mm
Tilbygg av personalbase ved omsorgsboliger i Vefsn kommune
Tilbygg av personalbase i tilknytning til 4 omsorgsboliger i Bakkegata 16 i Mosjøen. Personalbasen skal være tilrettelagt for 4 ansatte og inneholde garderobefunksjoner, kontor, og fellesrom/personalrom samt en utebod. Det skal opparbeides utearealer og parkering i tilknytning til prosjektet.
Utvikling av tidligere barnehagebygg for fremtidig bruk i Narvik kommune
Endring av barnehagestruktur. Fjerning av 6 og etablering av 2 nye barnehager i Ballangen og Narvik sentrum.
Utvikling av tidligere barnehagebygg for fremtidig bruk i Narvik kommune
Endring av barnehagestruktur. Fjerning av 6 og etablering av 2 nye barnehager i Ballangen og Narvik sentrum.
Utvikling av tidligere barnehagebygg for fremtidig bruk i Narvik kommune
Endring av barnehagestruktur. Fjerning av 6 og etablering av 2 nye barnehager i Ballangen og Narvik sentrum.
Utvikling av tidligere barnehagebygg for fremtidig bruk i Narvik kommune
Endring av barnehagestruktur. Fjerning av 6 og etablering av 2 nye barnehager i Ballangen og Narvik sentrum.
Utvikling av tidligere barnehagebygg for fremtidig bruk i Narvik kommune
Endring av barnehagestruktur. Fjerning av 6 og etablering av 2 nye barnehager i Ballangen og Narvik sentrum.
Utvikling av tidligere barnehagebygg for fremtidig bruk i Narvik kommune
Endring av barnehagestruktur. Fjerning av 6 og etablering av 2 nye barnehager i Ballangen og Narvik sentrum.
Flytting av legekontor til omsorgssenter i Svolvær
Ihht omstilling: flytting legekontoret fra bygget Torget En A/S til Svolvær omsorgssenter.
Skifte av varmeanlegg i sykehjem i Vestvågøy
Overgang til varmepumpe fra oljefyring.
Nytt tak på kirke i Saltdal
Det er avdekket at når taket ble lagt på Saltdal kirke ble det ikke lagt undertak før taksteinen ble lagt på, dette resulterer i at det hver vinter ligger snø på loftet. Det er fare for vann-/fuktskader.
Oppgradering av uteområder ved skoler i Gildeskål
Fra investeringsbudsjett 2022-2025.
Oppgradering til LED-belysning i bofelleskap i Leknes
Tiltak etter oppgradering av LED-belysning Lekneshagen bofellesskap 2024.
Brannsikring av kirke i Saltdal
Følgende må gjøre: 1. Anskaffe nytt alarmsystem, som både er oppdatert og er tilknyttet brannvesen og ev andre personer. 2. Anskaffe sprinkleranlegg i kirkene, slik at det ved en evt. brann vil skadene bli mindre enn de pr nå vil bli hvis det begynner å brenne 3. Utbedre rømningsveier 4. Utbedre plassering av ansatte under kirkelige handlinger for å forbedre sikkerhet ved en evt. brann.
Rehabilitering av basseng i skole i Trofors
Det er behov for reinvestering i svømmebassenget med betongarbeider, membran og fliser.
Brannsikring av kirke i Saltdal
Følgende må gjøre: 1. Anskaffe nytt alarmsystem, som både er oppdatert og er tilknyttet brannvesen og ev andre personer. 2. Anskaffe sprinkleranlegg i kirkene, slik at det ved en evt. brann vil skadene bli mindre enn de pr nå vil bli hvis det begynner å brenne 3. Utbedre rømningsveier 4. Utbedre plassering av ansatte under kirkelige handlinger for å forbedre sikkerhet ved en evt. brann.
Oppgradering og utskifting av dører og vinduer i sykehjem i Vestvågøy
Oppgradering og utskiftning av dører og vinduer i hele bygget.
Forprosjekt skolebygg i Vestvågøy kommune
Utrede bedre arealutnyttelse av eksisterende skolebygg. Utrede hvordan vi kan avslutte bruk av midlertidige bygg gjennom å løse skolenes plassbehov i permanente, egnede bygningsløsninger. Utrede oppgradering av skolenes uteområder.
Oppgradering av barnehage i Narvik
Oppgradering ved at nødvendig vedlikeholdsetterslep utføres i Rallar’n barnehage.
Oppgradering av barnehage i Narvik
Oppgradering ved at nødvendig vedlikeholdsetterslep utføres i Skistua barnehage.
Oppgradering av fyranlegg ved skole i Sømna
Utfasing av fossilt brensel og etablering av ny luft/vann varmeforsyning, samt spisslast av bio brensel.
Renovering av basseng og garderober i samfunnshus i Brønnøy
Omfattende og akutt behov over år for renovering av selve bassengarealet grunnet lekkasjer og konstruksjonsskader. I tillegg akutt behov for renovering svømmegarderober for å tilfredsstille krav til forskriftsmessige lokaler.
Elinstallasjoner i rådhuset i Leknes
Ny hovedtavle, nye etasjefordelere, ny UPS, nytt nødstrømsaggregat mm
Elinstallasjoner i rådhuset i Leknes
Ny hovedtavle, nye etasjefordelere, ny UPS, nytt nødstrømsaggregat mm
Oppgradering av fasade på skole i Hemnes
Oppgradering til dagens krav. Veggen skal påkostes, energigraden skal forbedres. Bærekonstruksjonen skal bevares.
Oppgradering av varmeanlegg i skole i Leknes
Oppgradering av varmeanlegg. Installasjon av varmepumpe.
Oppgradering av varmeanlegg i skole i Bøstad
Oppgradering av varmeanlegg. Installasjon av varmepumpe.
Renovering basseng ved skole i Brønnøy
Omfattende og akutt behov over år for renovering av selve bassengarealet grunnet lekkasjer og konstruksjonsskader.
Oppgradering av brannalarmanlegg i rådhuset i Leknes
Nødvendig oppgradering til nytt anlegg, da eksisterende anlegg ikke lenger lar seg vedlikeholde. Komponenter til dagens anlegg er ute av produksjon/omsetning.
Ombygging av rådhus på Værøy
Ombygging bibliotek og fullføre påbegynt renovering 2 etg. Nytt ventilasjonsanlegg.
Renovering av idrettshall i Leknes
Etterisolering av yttervegger. Utskifting av ventilasjons aggregat for hall. Renovering av sanitæranlegg, utskifting av lysarmaturer.
Salg alt. riving av sykehjem i Trofors
Gamle Grane Sykehjem (forsøkes først solgt, hvis ikke salgbart saneres bygget)
Energioppgradering ved aktivitetssenter i Vågan kommune
Utskifting av vinduer og etterissolering.
Utvidelse for MH-rom ved skole i Svolvær
Skolen ønsker å bruke musikkrommet for å få større / to mat og helse rom. Fjerne en del av veggen å sett i foldedør, slik at skolen kan bruke rommene etter behov. Behov for arbeidsbenker / kjøkkeninnredning, oppvaskmaskin, Kjøle/ fryseskap, ovner og vifte.
Nytt låsesystem ved skole i Hemnes
Oppgradere låsesystem til elektroniske løsninger.
Ombygg av tak på skole i Steigen
Skifte fra skifertak.
Kledning av fasade på skole i Meløy
Veggen er mot vest og har behov for renovering. Her er planen platekledning i samme farge og form som øvrige vegger fra tidligere prosjekt.
Utskifting av ventilasjon i skole i Dønna
Ventilasjonsanlegg er i svært dårlig forfatning og det forventes at det må skiftes ut i løpet av en 4 års periode.
Utskifting av ventilasjonsanlegg i oppvekstsenter i Dønna
Ventilasjonsanlegg på skolebygget er i svært dårlig forfatning og det forventes at det må skiftes ut i løpet av en 4 års periode.
Ombygg av kantinegulv ved idrettspark i Kabelvåg
Gulvet i kantina i Vågar idrettspark må bygges om, har etterhvert oppstått svikt i gulv. Ingen reklamasjonssak, da firma har gått konkurs.
Renovering av fasade på sykehjem i Kabelvåg
Fasadene på B- og C-blokka har behov for totalrehabilitering. Særlig utskifting og oppgradering av vinduer (ble ikke byttet under ombygging 2006 og er fra 1970). Det er søkt tilskudd.
Ombygg for varmeforsyning i Allhuset Steigen
Det er behov for å få utredet varmeproduksjonen på Allhuset. Anlegget ble bygd med påkobling for fjernvarme, som ikke lengre er i bruk.
Oppgradering av lekeplass ved skole i Svolvær
Skoleplassen må oppgraderes med nye lekeapparat.
Etablering av solskjerming ved skole i Svolvær
Solskjerming på sløydrommet, 1.-4. klasse og 5.-7. klasse.
Ombygg for rømningsvei ved barnehage i Kabelvåg
Barnehagen oppfyller forskriftskrav i forhold til rømning fra bygget, men videre bort fra bygget meldes fra barnehagen som ikke tilfredsstillende.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.