Planlagte ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc i Gausdal

Rehabilitering av sykehjem og omsorgsboliger i Follebu
Rehabilitering av 20 bad, utskifting av vinduer samt oppgradering av gamle tekniske anlegg.
Innvendig rehabilitering av sykehjem i Vestre Gausdal
Det er behov for oppgradering av gamle tekniske anlegg samt utskifting av gamle vinduer og branndører.
Uskifting av tekniske anlegg ved idrettshall i Østre Gausdal
Utskifting av gamel tekniske anlegg i den gamle delen av Gausdal Arena.
Rehabilitering av barnehage i Follebu
Det er behov for utskifting av vinduer, ytterdører samat oppgradering av tekniske anlegg.
Rehabilitering av barnehage i Vestre Gausdal
Rehabilitering av tekniske anlegg inkl. overgang til LED belysning.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.