Planlagte ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg av lokaler/kontor/skoler/sykehus/hotell etc i Innlandet fylke

Utvidelse av bygg og renselinje ved krematorium i Kongsvinger
Prosjektet omfatter utbygging av ny renselinje.
Ombygg av garderober og lokaler i Gjøvik
Ombygging av lokaler i 1 etg. i bygg A.
Tilbygg av barnehage i Ottestad
Utvidelse med 3 avdelninger. Fra 6 til 9 avdelninger.
Enøktiltak ved idrettshall i Kongsvinger
ENØK tiltak, utvendig oppdraging og UU tilpasning.
Utvidelse av idrettshall i Tretten
Utvidelse av hallen og gulvkvalitet.
Rehabilitering eller nybygg av kino/fritidsklubb i Folldal
Fullstendig rehabilitering bl.a. for utforming av brannsikkerhet.
Utvendig oppgradering av sykehus i Lillehammer kommune
Det skal utføres rehabiliteringsarbeider på høyblokk og teknisk hus på høyblokka ved Lillehammer sykehus. Det skal bygges opp ny gesims og etablere vern på taket på høyblokka. På fasaden skal vertikale aluminiumsprofiler festes, det skal utføres service på utvendig solskjermingen, beslag på pipe skal festes og på balkongene skal gummi ved innfesting av glass utskiftes. I tillegg er det opsjon for innfesting beslag over/under vinduer ved trappe oppgang.
Rehabilitering av svømmebasseng i Ringebu
Usikkert prosjekt. Fra forslag til investeringsbudsjett 2015-2018. Prosjektet er ikke prioritert. Antatt byggestart.
Oppgradering av boliger, låve mm i Kongsvinger
Prosjekt fra Økonomiplan 2022-2025. Oppgradering av boliger og låve, bl.a utskifting av tak, fasade på boliger, takplater på låve og låvebru.
Rehabilitering av sykehjem og omsorgsboliger i Follebu
Rehabilitering av 20 bad, utskifting av vinduer samt oppgradering av gamle tekniske anlegg.
Innvendig rehabilitering av sykehjem i Vestre Gausdal
Det er behov for oppgradering av gamle tekniske anlegg samt utskifting av gamle vinduer og branndører.
Ny sal i kino i Lillehammer
Prosjeketet inneholder: ombygg av amfi, bytte ut stoler, redusere kapasitet for økt grad av komfort.
Oppgradering alternativ energibærer i samfunnshus i Øyer
Alternativ energibærer til el-kjel. Luft til vann- varmepumpe vurderes. Tiltaket har som hovedhensikt å gi lavere energikostnader, og vurderes også som et miljøtiltak.
Nytt ventilasjonsanlegg i samfunnshus i Tretten
Rehabilitering og oppgradering av gamle ventilasjonsanlegg i samfunnshuset og kaféen. Tiltaket vil ha energi-økonomisk gevinst og ses i sammen heng med alternative energikilder for kontorbygget.
Uskifting av tekniske anlegg ved idrettshall i Østre Gausdal
Utskifting av gamel tekniske anlegg i den gamle delen av Gausdal Arena.
Rehabilitering av barnehage i Follebu
Det er behov for utskifting av vinduer, ytterdører samat oppgradering av tekniske anlegg.
Oppgradering alternativ energibærer i kontorbygg i Tretten
Ombygging av varmeanlegg. Oljetank er ikke fjernet da den brukes til biodrivstoff. Installasjon av alternativ energibærer til elkjelen med for eksempel luft til vann- varmepumpe.
Utvendig opprusting av kirke i Kolbu
Prosjektet omfatter inspeksjon av treverk/panel, taktekking og beslag, og vasking og maling.
Innvendig opprusting av kapell i Lena
Kapellet trenger en grunlig uppussing av tak, vegger og inventar.
Rehabilitering av barnehage i Vestre Gausdal
Rehabilitering av tekniske anlegg inkl. overgang til LED belysning.
Ombygg av hovedingang på helsehus i Øyer
HMS tiltak ved hovedinngang 2001 til bygget. Det må etableres takoverbygg og varmekabel i trapp for å hindre fallskader på vinteren.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.