Planlagt nybygg av lokaler/kontorer/skoler/sykehus/hotell etc. i Sunnfjord

Nybygg av kontor og forretning i Førde
3-5 etasjer. 4500-6000 m2. Takterassar.
Etablering av infrastruktur og næringsområde i Førde
21/302 m.fl. Tomtområde på ca 50 mål.
Nybygg av forretning i Førde
9.000-12000 m2 nytt forretningsareal.
Riving, ny eller om- og tilbygg av kontor og forretning, Førde
Hafstadveien 44, 46 og 48 og Fjellvegen 9. GNR/BRN: 61/10, 19, 28, 97 mfl.
Ny- alt ombygg av svømmehall ved Førdehuset
Det planlagt å bygge nytt basseng på 25 x 15,5 meter. I tillegg må ein rehabilitere dagens bassenganlegg, som består av eit 25 x 12,5 meter basseng, eit stupebasseng, ei vassklie og eit opplærings/plaskebasseng.
Nybygg av barnehage på tomt ved Slåtten skule i Førde
Samanslåing av Tusenfrydog Hatlehaugen barnehage til ny 6 avdelings barnehage.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.