Planlagt nybygg av lokaler/kontorer/skoler/sykehus/hotell etc. i Stord

Nybygg av hotell i Stord
Gnr/gnr: 27/53, 801 mfl.
Nybygg av næringsområde i Stord
Ca.40 mål med byggeklare tomter.
Nybygg av rackethall i Stord
Fra investeringsbudsjett 2023-2026.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.