Planlagt nybygg av lokaler/kontorer/skoler/sykehus/hotell etc. i Sogndal

Nybygg av flerbruks- basishall på Kvåle i Sogndal kommune
Mest aktuell plassering er ved Kvåle skole. Kan bli samlokalisert med Vestland fylkeskommune idrettshall.
Nybygg av barnehage i Leikanger
Ny barnehage som erstatning for Nybø barnehage.
Utvidelse av næringsområde i Kaupanger
Planområdet er ca. 69 daa stort.
Nybygg av utleieleiligheter i Mundal sentrum i Fjærland
Utleigehytte ca 4x9 m, ombygg av dagens haust/ lagerbygg (ca 11,2x8,6) til 2 fritidsleilegheiter. Båtnaust med grunnflate ca 5x5,5 m. En etasje og loft. Forslagstiller er Jarle og Johannes Eggen Mundal.
Etablering av enkle lokale møteplasser for fysisk aktivitet i Sogndal kommune
Utlysinga er ein del av eit større prosjekt med ulike innsatsområde. Denne utlysinga gjeld fase tre i prosjektet og handlar om idretts- og aktivitetshallar, både nybygg og rehabilitering. 4 delkontrakter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.