Planlagt nybygg av lokaler/kontorer/skoler/sykehus/hotell etc. i Kvam

Nybygg av videregående skole i Norheimsund
FEF-areal. Ferdigstillelse i 2027. Gnr. 11, bnr. 112 m.fl.
Nybygg av fritidsbustader i Kvamskogen
Planområdet er del av gnr 19 bnr 11, 12, 28 m.fl. Planområdet er på 503 dekar inkl. areal i vatn.
Nybygg av fritidsboliger i Strandebarm
165 daa. Gnr/bnr 109/7 m.fl.
Fortetting av hytteområde i Norheimsund
Gnr/bnr 25/1 mfl. 8-10 tomter.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.