Planlagt nybygg av lokaler/kontorer/skoler/sykehus/hotell etc. i Gulen

Nybygg av bustader, hotell, småbåtanlegg mm i Byrknes
Formålet med reguleringsplanen er å regulere området til bustader, hotell med svømmeanlegg, småbåtanlegg, leikeplass, næring og tenesteyting. Planforslaget medfører utfylling i sjø. 105 daa. 6-7 eneboliger, hotell med ca 65 rom.
Nybygg av hytter i Brandanger
40 dekar. Byggeklare tomter.
Nybygg av hytter i Brandanger
10-15 hyttetomter.
Nybygg av hytter, kiosk, småbåtanlegg mm i Sande
Leggje til rette for etablering av hytter og rorbu til utleige, kiosk/resepsjonsbygg, infrastruktur, naust, badestrand, utkikspunkt, kyststi, småbåtanlegg, bølgjedempar, parkering og leikeareal. 12-15 hytter. Gnr. 79 bnr. 33, 5, 1 9, Indrevika - Gulen kommune. Planområdet er ca. 61 daa.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.