Alle planlagte lokaler/kontorer/skoler/sykehus/hotell etc. i Vefsn

Nybygg av gondolbane i Vefsn
Fra Mosjøen sentrum og opp til Øyfjellet.
Totalrenovering og eventuelt utvidelse av kontorbygg i Rana kommune
Nytt kontorbygg med tilhørende uteområder i Mo i Rana. En totalrenovering av dagens bygg, eventuelt i kombinasjon med en utvidelse.
Nybygg av museum i Mosjøen
Skal bygges i forbindelse med gondolbane, Helgeland Skylift.
Nybygg av forretning i Mosjøen
Det er tillatt oppført forretningsbygg i inntil to etasjer. Det kan gis tillatelse til å bruke 2. etasjen til boligformål. 2,3 mål. Reguleringsplanen sier tomten skal brukes til forretning (butikk). Det kan ikke utelukkes at kjøper kan få dispensasjon til å bygge for annen type næringsvirksomhet på tomten.
Tilbygg av personalbase ved omsorgsboliger i Vefsn kommune
Tilbygg av personalbase i tilknytning til 4 omsorgsboliger i Bakkegata 16 i Mosjøen. Personalbasen skal være tilrettelagt for 4 ansatte og inneholde garderobefunksjoner, kontor, og fellesrom/personalrom samt en utebod. Det skal opparbeides utearealer og parkering i tilknytning til prosjektet.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.