Alle planlagte lokaler/kontorer/skoler/sykehus/hotell etc. i Nesna

Nybygg av hytter på Tomma i Nesna
60 nye hyttetomter, noe fortetting og 5 flytebryggeanlegg i eksisterende felt.
Nybygg av naust ved Vikafjæra i Nesna
Inngår i reguleringsplan Husby. 12-15 naust.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.