Alle planlagte lokaler/kontorer/skoler/sykehus/hotell etc. i Leirfjord

Nybygg av industri og havneformål i Leines
50 mål. Områdesregulering er vedtatt.
Oppussing og utvidelse av sykehjem i Leirfjord
Utvidelse med 10-15 pasientrom. 7-8 byggemåneder.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.