Alle planlagte lokaler/kontorer/skoler/sykehus/hotell etc. i Hemnes

Nybygg av kontor og forretning på Bjerka i Hemnes
Eksisterende molo må fylles inn.
Nybygg av hyttefelt i Hemnes
Ca 15 hytter. Planområdet er ca. 270 dekar.
Nybygg av hyttefelt i Hemnes
Ca 15 hytter. Planområdet er ca. 245 dekar.
Oppgradering av fasade på skole i Hemnes
Oppgradering til dagens krav. Veggen skal påkostes, energigraden skal forbedres. Bærekonstruksjonen skal bevares.
Etablering av musikkbinge ved kulturskolen i Korgen
En musikkbinge er et ferdiglaget øvingslokale som leveres nøkkelferdig.
Nytt låsesystem ved skole i Hemnes
Oppgradere låsesystem til elektroniske løsninger.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.