Alle planlagte lokaler/kontorer/skoler/sykehus/hotell etc. i Hattfjelldal - Aarborte

Nybygg av fritidsbebyggelse i Hattfjelldal
Planområdet er ca. 100 dekar.
Tilbygg av garderobe ved brannstasjon i Hattfjelldal, trinn 3
Nytt tilbygg med 2 garderober (dame og herre), 2 dusj avdelinger (dame og herre), 2 stk. (ren og skitten sone).

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.