Alle planlagte lokaler/kontorer/skoler/sykehus/hotell etc. i Flakstad

Etablering av hotell med tilhørende anlegg på Flakstad i Lofoten
Hovedmål med regulering er å tilrettelegge for videreutvikling av området med mulighet for etablering av hotell med tilhørende anlegg. Gnr./bnr. 30/23, 30/28 og 30/29 samt deler av 45/1. 64 daa.
Nybygg av barne- og ungdomsskole ved Nappskaret i Flakstad
Barne- og ungdomsskole for ca. 60 elever med tilhørende uteområder og adkomstveg. Det skal i tillegg tilrettelegges for et forsamlingshus i tilknytting til skolen.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.