Alle planlagte lokaler/kontorer/skoler/sykehus/hotell etc. i Vaksdal

Etablering av oppveksttun i Stanghelle
3 mill til forprosjekt i 2024 i økonomiplan 2024-2027.
Etablering av toalettanlegg på Leiro i Eidsfjord kommune
Toalettanlegget skal minimum bestå av 2 toaletter, 1 HCWC, liten varmestue og et driftsrom, som en kombinasjon av lager, rengjøringsrom og teknisk rom.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.