Alle planlagte lokaler/kontorer/skoler/sykehus/hotell etc. i Ullensvang

Nybygg av hytter og utvidelse av eksisterende skianlegg på Håradalen i Odda
Planområdet femner i hovudsak om eigedomane gnr. 30 bnr 16 og 185. To nye heistrasear.
Nybygg av barnehage i Odda
Bygging av ny barnehage på Eitrheim, Odda. Skal erstatte eksisterande barnehage som er i svært dårleg forfatning. Flodbølgeproblematikk uavklart.
Nybygg av hytter i Sætveit
7000 kvm oppdelt på 7 tomter skal bli solgt.
Riving og bygging av nytt teknisk anlegg for basseng i Ullensvang kommune
Riving og bygging av nytt teknisk anlegg for Røldal basseng, herunder varme, sanitært og bassengteknisk anlegg og nødvendige elektroelektronisk anlegg.
Arealeffektivisering i kantine i Odda
Arealeffektivisering 4.etg justisbygget. Rekruttering/behalde medarbeidarar.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.