Alle planlagte lokaler/kontorer/skoler/sykehus/hotell etc. i Fitjar

Nybygg av videregående skole i Fitjar
Erstatning for hovedbygg. Ferdigstillelse i 2028.
Nybygg av næringsområde i Fitjar
Omlag 171 daa, herav ca 114 daa på land. Utfylling i sjø.
Nybygg av hytter i Fitjar
9 byggeklare tomter. Gnr/bnr 61/399 m.fl. Infrastruktur er ferdigstilt.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.