Alle planlagte lokaler/kontorer/skoler/sykehus/hotell etc. i Austrheim

Oppgradering av garderobe ved barnehage på Kaland, Fonnes
Garderobar og bad i Kaland barnehage må oppgraderast, vurderast om det må byggjast nye grovgarderobar og tilretteleggjast for fingarderobe. Oppstart er sett til 2025.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.