Alle planlagte lokaler/kontorer/skoler/sykehus/hotell etc. i Austevoll

Nybygg av fritidsbustader på Stolmen i Austevoll
Plamområdet er om lag 192 daa. Følgjande eigedomar ligg innanfor planområdet: gnr./bnr.: 14/1-8, 14/13, 14/15, 14/32, 14/43, 14/58, 14/61, 14/70, 14/72, 16/72, 18/1, 18/4, 18/5, 18/8, 18/9, 18/12, 18/17, 18/21, 18/22, 18/25, 18/40, 18/41, 18/59, 18/60, 18/61, 18/63, 18/87, 18/90 og 18/92. Hovudteigane er gnr./bnr. 18/8, 9 og 90. Det planlegges ca 18 hytter/naust, og 15 bygg (hotell) med ca 34 enheter.
Nybygg av flytende sjøhotell ved Austevoll
Hører sammen med: Coastline Anglers Resort i Hvaler, Bessaker, Røst, Tustna og Brønnøysund.
Nybygg av utleiehytter og naust i Austevoll
Formålet med planarbeidet er å utvikle holmen videre under formålet fritids- og turistformål.
Nybygg av toalettbygg og pumptrack på Hundvåkøy i Austevoll
Oppføring av klubbhus på Hundvåkøy for Hundvåkøy idrettslag og aktivitetspark.
Brannsikring av kirke i Storebø
Branndeteksjon og direktevarsling. Dagens kyrkejbygg i Austevoll er utan branndeteksjon og direktevarsling til brannvesen. Det er gjennomførd prosjektering av branndeteksjon og direktevarsling på dei fem kyrkjene i Austevoll unntatt Møkster kapell. Her ønsker ein å å få etablert branndeteksjon og direktevarsling etter ei prioritert liste frå Austevoll sogkneråd
Brannsikring av kirke på Selbjørn
Branndeteksjon og direktevarsling. Dagens kyrkejbygg i Austevoll er utan branndeteksjon og direktevarsling til brannvesen. Det er gjennomførd prosjektering av branndeteksjon og direktevarsling på dei fem kyrkjene i Austevoll unntatt Møkster kapell. Her ønsker ein å å få etablert branndeteksjon og direktevarsling etter ei prioritert liste frå Austevoll sogkneråd
Brannsikring av kirke i Austevollshella på Hundvåkøy
Branndeteksjon og direktevarsling. Dagens kyrkejbygg i Austevoll er utan branndeteksjon og direktevarsling til brannvesen. Det er gjennomførd prosjektering av branndeteksjon og direktevarsling på dei fem kyrkjene i Austevoll unntatt Møkster kapell. Her ønsker ein å å få etablert branndeteksjon og direktevarsling etter ei prioritert liste frå Austevoll sogkneråd
Brannsikring av kirke på Storekalsøy
Branndeteksjon og direktevarsling. Dagens kyrkejbygg i Austevoll er utan branndeteksjon og direktevarsling til brannvesen. Det er gjennomførd prosjektering av branndeteksjon og direktevarsling på dei fem kyrkjene i Austevoll unntatt Møkster kapell. Her ønsker ein å å få etablert branndeteksjon og direktevarsling etter ei prioritert liste frå Austevoll sogkneråd
Brannsikring av kirke på Møkster
Branndeteksjon og direktevarsling. Dagens kyrkejbygg i Austevoll er utan branndeteksjon og direktevarsling til brannvesen. Det er gjennomførd prosjektering av branndeteksjon og direktevarsling på dei fem kyrkjene i Austevoll unntatt Møkster kapell. Her ønsker ein å å få etablert branndeteksjon og direktevarsling etter ei prioritert liste frå Austevoll sogkneråd

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.