Alle planlagte lokaler/kontorer/skoler/sykehus/hotell etc. i Aurland

Utvikling av stort gårdsresort i Flåm
Overnatting til mellom 600 og 700 gjester.
Ombygg av produksjonslokale til forretningsbygg, hotell mm, Aurlandsvangen
Langs kaiområdet frå Odden og i retning Skinnarviki.
Bygningsmessig oppgradering av skole i Flåm
1,5 mnok 2024 og 3,5 mnok 2025.
Rehabilitering av løpebaner i Aurland
Nytt kunststoffdekke på løpebana Aurland stadion. Dagens løpebane er prega av stor slitasje og må rehabiliterast.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.