Alle planlagte lokaler/kontorer/skoler/sykehus/hotell etc. i Årdal

Ombygg av SD-anlegg i samfunnshuset i Årdal
Styring varme, ventilasjon mm
Etablering av skillegardin i idrettshall i Øvre Årdal
Skillegardin for å mogleggjere fleirbruk
Etablering av skillegardin i idrettshall i Årdalstangen
Skillegardin for å mogleggjere fleirbruk

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.