Planlagte ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg innen industri i Stord

Akkurat nå finnes det dessverre ingen prosjekter i Stord som matcher valget ditt, men ettersom databasen vår oppdateres jevnlig kan det dukke opp et prosjekt når som helst.

Mens du venter kan du enten melde din interesse til oss i skjemaet ved siden av, eller gå videre til resten av fylkets prosjekter som du kan se noen eksempler på nedenfor.

Utvidelse av settefiskanlegg i Tørvikbygd
G/BR 86 /2, 19, 98, 113 mfl.
Utvidelse av fiskeoppdrettsanlegg i Gloppen
Gnr/bnr 17/18, 19 m.fl. Planlagt utbyggingsvolum er vist på situasjonsplan under pkt a, og omfattar eit bebygd areal på om lag 2800 m2, tenkt utbygd heilt eller delvis i to etasjar.
Oppgradering av eksisterende næringsområde på Kvingo i Masfjorden kommue
Formålet med regulering er å utarbeide en reguleringsplan basert på eksisterende situasjon. Planen skal legge til rette for oppgradering av anlegget. Bakgrunnen for planarbeidet er å leggje til rette for betre drift av anlegget, samanlikna med dagens situasjon. Det er eit ynskje om å etablere eit nytt fôrlager i tilknyting til anlegget. Delar av eksisterande bygningsmasse er også tenkt erstatta med eit nytt bygg, og det er planar om å bygge inn to av smoltkara som i dag står utomhus. Planen sett også rammer for vidare utvikling av næringstomta. Gards nr. /bruksnr. 38/2, 38/,24, 38/30, 38/31, 38,32.

Se andre prosjekter i Vestland fylke ved å klikke her.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.