Planlagte ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg innen industri i Masfjorden

Oppgradering av eksisterende næringsområde på Kvingo i Masfjorden kommue
Formålet med regulering er å utarbeide en reguleringsplan basert på eksisterende situasjon. Planen skal legge til rette for oppgradering av anlegget. Bakgrunnen for planarbeidet er å leggje til rette for betre drift av anlegget, samanlikna med dagens situasjon. Det er eit ynskje om å etablere eit nytt fôrlager i tilknyting til anlegget. Delar av eksisterande bygningsmasse er også tenkt erstatta med eit nytt bygg, og det er planar om å bygge inn to av smoltkara som i dag står utomhus. Planen sett også rammer for vidare utvikling av næringstomta. Gards nr. /bruksnr. 38/2, 38/,24, 38/30, 38/31, 38,32.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.