Planlagte ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg innen industri i Kvam

Utvidelse av settefiskanlegg i Tørvikbygd
G/BR 86 /2, 19, 98, 113 mfl.
Utvidelse og ombygg av eksisterende settefiskanlegg i Kvam
Gnr.95 , bnr.18, 49 m. fl. Utfylling i sjø 4000 m3.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.