Planlagte ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg innen industri i Vinje

Akkurat nå finnes det dessverre ingen prosjekter i Vinje som matcher valget ditt, men ettersom databasen vår oppdateres jevnlig kan det dukke opp et prosjekt når som helst.

Mens du venter kan du enten melde din interesse til oss i skjemaet ved siden av, eller gå videre til resten av fylkets prosjekter som du kan se noen eksempler på nedenfor.

Videreutvikling av næringsområder og nybygg av boligbebyggelse og fortau i Skien kommune
Legge til rette for videreutvikling av dagens næringsområder, ny boligbebyggelse i søndre del, samt fortau langs Raset og turveg langs elva.
Rehabilitering av lagerbygg ved kirke i Sannidal
Stallene ved Sannidal kirke representerer en kulturhistorisk verdi som må tas vare på. Stallene er i dårlig forfatning. Der er en ønske om å bevare/gjenoppbygge deler av det historiske bygget, samtidig som det ønskes et nytt bygg som er praktisk til bruk for lagring av kirkegårds- og menighetsutstyr.

Se andre prosjekter i Telemark fylke ved å klikke her.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.