Planlagte ROT-prosjekter, Rehabilitering, Ombyggning, Tilbygg innen industri i Telemark fylke

Bamble (0)
Drangedal (0)
Fyresdal (0)
Hjartdal (0)
Kragerø (1)
Kviteseid (0)
Nissedal (0)
Nome (0)
Notodden (0)
Porsgrunn (0)
Seljord (0)
Siljan (1)
Skien (1)
Tinn (0)
Tokke (0)
Vinje (0)
Videreutvikling av næringsområder og nybygg av boligbebyggelse og fortau i Skien kommune
Legge til rette for videreutvikling av dagens næringsområder, ny boligbebyggelse i søndre del, samt fortau langs Raset og turveg langs elva.
Rehabilitering av lagerbygg ved kirke i Sannidal
Stallene ved Sannidal kirke representerer en kulturhistorisk verdi som må tas vare på. Stallene er i dårlig forfatning. Der er en ønske om å bevare/gjenoppbygge deler av det historiske bygget, samtidig som det ønskes et nytt bygg som er praktisk til bruk for lagring av kirkegårds- og menighetsutstyr.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.