Planlagte nybygg av industriprosjekter i Vik

Etablering av akvakulturanlegg for oppdrett av torsk i Feios
Mellom Feios og Fresvik. Søkt størrelse MTB 3120 tonn.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.