Planlagte nybygg av industriprosjekter i Vestland fylke

Alver (1)
Askvoll (0)
Askøy (0)
Aurland (0)
Austevoll (1)
Austrheim (0)
Bergen (0)
Bremanger (0)
Bømlo (1)
Eidfjord (0)
Etne (0)
Fedje (0)
Fitjar (2)
Fjaler (0)
Gloppen (0)
Gulen (0)
Hyllestad (3)
Høyanger (0)
Kinn (2)
Kvam (2)
Lærdal (1)
Luster (0)
Modalen (0)
Osterøy (0)
Samnanger (0)
Sogndal (0)
Solund (1)
Stad (1)
Stord (0)
Stryn (2)
Sunnfjord (0)
Sveio (0)
Tysnes (1)
Ulvik (0)
Vaksdal (1)
Vik (0)
Voss (0)
Årdal (0)
Øygarden (0)
Nybygg av produksjonslokale og lager på Opsangerneset
24 mål råtomt. Mulighet for ytterligere utviding med ca 60 mål, totalt areal er da over 100 mål.
Etablering av akvakultur i flytande anlegg i Tysnes
Oppdrett av matfisk av laks og aure. Areal: 480m x 80m = 38 400m2 pluss flåte. omsøkt storleik 3120 t.
Etablering av landbasert fiskeoppdrettsanlegg i Kvam
Bjølve Bruk AS søkjer om løyve til å etablera anlegg for produksjon av 12 millionar settefisk av berggylte per år, samla produsert biomasse 360 tonn settefisk og 10 tonn stamfisk i året. Gnr 77, bnr 1, fnr 2.
Nybygg av næring i Stryn
Ca. 460 daa. Ikke regulert.
Etablering av ny havbrukslokalitet ved Gjerdneset i Alver kommune
Søknaden gjeld nyetablering av akvakulturanlegg med MTB på 3120 tonn. Anlegg for oppdrett av matfisk av laks og aure.
Etablering av ny lokalitet for oppdrett av matfisk i Solund kommune
Oppdrett av matfisk for laks, aure og regnbogeaure ved Lyngholmane sør for Færøy. Anlegg i sjø. Intill 2340 tonn MTB.
Nybygg av næring i Lærdal
Lærdal kommune har for salg ei mindre næringstomt i Borgund sentrum.Tomta er på ca 550 m² og ligg opp mot tidlegare E-16, Borgundsvegen.
Nytt Overbygg på Fv 314 Bergsøyene i Vaksdal
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest 2014-2023. Skredtype Tørrsnø. 40m. Kostnad er ikke beregnet.
Overbygg på Fv 550 Skredo ved Nordnes"juvet" i Ullensvang
Lavt prioritert i rassikringsplan Region vest 2014-2023. Skredtype bløtsnø/sørpeskred. 50m. Kostnad er ikke beregnet.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.