Alle planlagte industriprosjekter i Nordreisa - Ráisa - Raisi

Akkurat nå finnes det dessverre ingen prosjekter i Nordreisa - Ráisa - Raisi som matcher valget ditt, men ettersom databasen vår oppdateres jevnlig kan det dukke opp et prosjekt når som helst.

Mens du venter kan du enten melde din interesse til oss i skjemaet ved siden av, eller gå videre til resten av fylkets prosjekter som du kan se noen eksempler på nedenfor.

Etablering av akvakulturanlegg i sjø i Senja
Lokaliteten er tenkt plassert på Vestsiden av øya Senja, i Andfjorden. Anlegget vil ha plass til 4 merder med en omkrets på 160 meter til oppdrett av laks. Anlegget vil ha en kvadratisk utforming, og bli 200 m langt og 200 m bredt. Inkludert ferdeselsforbudet på 20 m ut fra anleggsrammen vil anlegget legge beslag på 57. 600m². Omsøkt MTB er på 988 tonn. Anlegget, inkludert flåte og fortøyningsliner og deres utstrekning vil dekke et større areal. Med en MTB på 3120 tonn, vil estimert produksjon ligge på 3432 tonn per utsett.
Nybygg av næring/industriområde i Harstad, trinn 3
Total ca 600 daa på eiendommen.
Etablering av nye industriområder mm i Badderen
Formålet med planen er å legge til rette for både nye industriområder og eksisterende næringsliv i Badderen. I tillegg skal planen ivareta eksisterende idrettsområder og videreføre og konkretisere naustområdet knyttet til boligfeltet i Sætra. Avgrensing og størrelse på planområdet 168,41 dekar. Planområdet berører 11 ulike grunneiere, samt 2 festetomter. De berørte eiendommene har følgende gårds- og bruks- og festenummer: 27/1, 27/7, 28/15, 28/16, 28/16/2, 28/16/5, 28/50, 28/52, 28/61, 28/63, 28/78, 28/99 og 28/109.

Se andre prosjekter i Troms fylke ved å klikke her.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.