Alle planlagte industriprosjekter i Loabák - Lavangen

Akkurat nå finnes det dessverre ingen prosjekter i Loabák - Lavangen som matcher valget ditt, men ettersom databasen vår oppdateres jevnlig kan det dukke opp et prosjekt når som helst.

Mens du venter kan du enten melde din interesse til oss i skjemaet ved siden av, eller gå videre til resten av fylkets prosjekter som du kan se noen eksempler på nedenfor.

Nybygg av næring/industriområde i Harstad, trinn 2
Total ca 600 daa på eiendommen.
Utvidelse av næringsområde i Harstad
Planen er en videreføring av reguleringsplanen 797 slik at restarealet skal få samme formål og utnytting som de deler av eiendommene som ligger innenfor plan 797. Reguleringsformålet for hele planområdet blir dermed Næring/tjenesteyting. Det planlegges sammenhengende bebyggelse til næring- og tjenesteyting på eiendommene, på begge sider av plangrensen. Det er lagt til rette for utbygging med tre parallelle bygninger i nord/sør-retning, parallelt med Klubbveien. Bebygghøyden er størst nærmest sjøen og trappes ned mot Klubbveien

Se andre prosjekter i Troms fylke ved å klikke her.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.