Alle planlagte industriprosjekter i Ibestad

Akkurat nå finnes det dessverre ingen prosjekter i Ibestad som matcher valget ditt, men ettersom databasen vår oppdateres jevnlig kan det dukke opp et prosjekt når som helst.

Mens du venter kan du enten melde din interesse til oss i skjemaet ved siden av, eller gå videre til resten av fylkets prosjekter som du kan se noen eksempler på nedenfor.

Etablering av nye industriområder mm i Badderen
Formålet med planen er å legge til rette for både nye industriområder og eksisterende næringsliv i Badderen. I tillegg skal planen ivareta eksisterende idrettsområder og videreføre og konkretisere naustområdet knyttet til boligfeltet i Sætra. Avgrensing og størrelse på planområdet 168,41 dekar. Planområdet berører 11 ulike grunneiere, samt 2 festetomter. De berørte eiendommene har følgende gårds- og bruks- og festenummer: 27/1, 27/7, 28/15, 28/16, 28/16/2, 28/16/5, 28/50, 28/52, 28/61, 28/63, 28/78, 28/99 og 28/109.
Nybygg av industriområde på Hansnes i Karlsøy kommune
Utbygging inklusive infrastruktur. Avhenger prosjektet Langsundforbindelsen da masseutfylling skal tas fra tunnelarbeid til dette prosjektet.

Se andre prosjekter i Troms fylke ved å klikke her.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.