Alle planlagte industriprosjekter i Balsfjord

Etablering av noderom/datasenter i Nordkjosbotn, Balsfjord kommune
Etablering av fiberkabel traseer på separat prosjekt.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.