Alle planlagte industriprosjekter i Utsira

Etablering av landbasert oppdrettsanlegg for laks i fjellhall på Utsira
Gnr/bnr 30/2, 30/4, 31/1, 31/2, 31/4 m.fl. lanarbeidet skal legge til rette for areal til etablering av landbasert oppdrettsanlegg for laks i fjellhaller og kaianlegg med molo i Kvalvikvågen. Videre må det etableres en adkomstvei til anlegget og det vil være behov for riggområde og ev. midlertidig deponi av tunnelmasser fra fjellhallene i anleggsfasen.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.