Alle planlagte industriprosjekter i Suldal

Etablering av industri- og havneområde på Berakvam i Suldal kommune
Føremålet med reguleringsplanen er å legga til rette for etablering av eit industri- og hamneområde for storskala produksjon av fundament til offshore vindturbinar, primært i betong, og for montering av vindturbinane før uttauing til felt i Norsk sektor eller for eksport. Planområdet er om lag 975 daa på land, og 720 daa i sjø.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.