Alle planlagte industriprosjekter i Klepp

Nybygg av næringsområde i Klepp
Formålet med planen er å legge til rette for næring med en utnyttelse høyere enn 15 000 m2. Maks byggehøyde på 17 meter. Industri/kontor/kraftkrevende industri.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.