Alle planlagte industriprosjekter i Eigersund

Fortetting av industriområde i Egersund
Gnr/bnr: 8/22 og 9/5. 8 tomter, etablering av bygg på 7.000 m2 per tomt. 50 dekar tomt.
Nybygg av industri- og lagerbygg i Egersund
Gnr/bnr: 45/1, 15, 17, 44, 45, 93, 125 og 303.
Riving og tilbygg av lagerhall i Eigersund kommune
Det er i dag et eksisterende lagerbygg på tomten, deler av dette skal rives og det skal deretter oppføres et nytt lagerbygg på 400 m2.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.