Alle planlagte industriprosjekter i Steigen

Akkurat nå finnes det dessverre ingen prosjekter i Steigen som matcher valget ditt, men ettersom databasen vår oppdateres jevnlig kan det dukke opp et prosjekt når som helst.

Mens du venter kan du enten melde din interesse til oss i skjemaet ved siden av, eller gå videre til resten av fylkets prosjekter som du kan se noen eksempler på nedenfor.

Nybygg av landbasert postsmoltanlegg på Slaggen industriområde i Evenes
Produksjonskapasitet på rundt 5.000 tonn fisk årlig.
Etablering av akvakultur i sjø i Dønna kommune
Det søkes om en maksimalt tillatt biomasse (MTB) på 3599 tonn. Det søkes om en anleggskonfigurasjon med 2x6 bur. Det planlegges et bufferområde mellom rekkene. Anleggets arealbeslag vil være ca. 100.000 m2 . I tillegg kommer etablering av fôrflåte og fortøyninger.
Nybygg av lagerhall/produksjonshall, verksted mm i Øksnes kommune
BKB3. Området ønskes regulert til lagerhall, evt. produksjonshall, verksted o.l. Området kan i sin helhet utnyttes av 1 utvikler eller deles inn i flere tomter. Tomte areal 6069 kvm. Total areal BK1B, 2 og 3 37,1 daa, total BRA 15000 kvm.
Nybygg av næringsområde i Fauske
BNA8: 16,972 daa. Skysselvika næringsområde ligger plassert sør for Fauske sentrum på Finneid. Området er ferdig regulert, og har i det store ferdig næringsareal for etablering av bedrifter med industri og produksjon. Områdets unike beliggenhet mot sjø, tilgang til kommunal kai veldig nært, gjør området svært attraktivt.

Se andre prosjekter i Nordland fylke ved å klikke her.

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.