Alle planlagte industriprosjekter i Hemnes

Etablering av industriområde med utskipningshavn for produksjon av grønt hydrogen og grønn ammoniak i Hemnes kommune
Planarbeidet dreier seg om å tilrettelegge for ny industri på Helgeland - utvikling av produksjonsanlegg for grønt hydrogen og grønn ammoniakk - enten på Mula eller i Sundsmarka i Hemnes kommune. Endelig valg av lokasjon for etablering vil avklares gjennom planprosessen. Foreslått planområde er på ca. 5609 dekar og omfatter eiendommene 42/1, 42/2, 42/4, 42/9, 42/10, 42/10/1, 42/25, 42/26, 42/27, 42/28, 42/29, 42/30, 42/31 samt sjøarealer

Gratistilbud
til bedrifter!

Vil du vite mer om disse prosjektene? Vi gir deg et innblikk i hvilke muligheter som finnes i landets største prosjektdatabase og den mest omfattende overvåkning av prosjektmarkedet.